Energiepark: presentatie van voorlopige voostellen en overleg over dilemma’s van de ontwerpers

Datum:
14 mei 2019
Tijd:
19:30
Locatie:
nieuwe Energie

Het terrein rond de energiecentrale aan de Langegracht, inclusief het Stadsbouwhuis dat ernaast ligt, biedt unieke kansen om herontwikkeling van industrieel erfgoed te combineren met de ontwikkeling van groen, woningbouw en cultuur.  

De ambities van de gemeente voor de noordelijke rand van de binnenstad zijn fors. Hieronder valt de stimulering van het cultuurkwartier, de realisatie van het Singelpark en het activeren van het gemeentelijk, monumentale vastgoed ter plaatse.

DENK MEE

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende belangen, ideeën, wensen en behoeftes voor het gebied, gaat de gemeente in gesprek met de wijk, de stadspartners en andere betrokkenen. Zie ook het Plan van Aanpak Participatie Herontwikkelproces Energiepark e.o. op deze pagina onder Downloads.

Hier meer info

Op 14 mei gaat het over de  presentatie van voorlopige voostellen en overleg over dilemma’s van de ontwerpers

Energiepark: presentatie van voorlopige voostellen en overleg over dilemma’s van de ontwerpers