Leiden meets circulair

Datum:
9 December 2021
Tijd:
16:00
Locatie:
PLNT

Op weg naar een Circulair Leiden!

In Nederland gebruiken we bijna driemaal meer grondstoffen dan waar de aarde in kan voorzien. Dat kunnen we niet langer zo volhouden. We moeten toewerken naar gebruik en hergebruik van duurzame materialen. Daarom zet gemeente Leiden zich in om vanaf 2050 volledig circulair te zijn. Om hier werk van te maken, heeft het college van burgemeester en wethouders de Strategie Circulaire Economie 2020-2023 ‘Op weg naar een circulair Leiden’ ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.

Met deze strategie zet het college in op drie lijnen: circulaire bouw, het opnieuw gebruiken van restmaterialen, en maatschappelijk verantwoord inkopen, met extra aandacht voor leren en kennis delen.

https://www.gagoed.nl

Leiden meets circulair