Gebiedsvisie Energiepark vastgesteld door gemeenteraad

25 October 2019

De gemeenteraad heeft op 17 oktober de Gebiedsvisie Energiepark en omgeving vastgesteld. In deze gebiedsvisie omschrijft de gemeente de ambitie die zij heeft met het Energiepark en welke functies hier gerealiseerd kunnen worden. De raad is zeer te spreken over de gebiedsvisie en het participatietraject dat hier aan vooraf ging. 

Nu de Gebiedsvisie Energiepark is vastgesteld, gaat de gemeente aan de slag met het voorbereiden van de bestemmingsplanprocedure, het opstellen van het beoordelingskader voor burger- en marktinitiatieven en de selectieprocedure die doorlopen wordt om een samenwerkingspartner te vinden en met de voorbereiding van het Kaderbesluit Energiepark.

Een samenvatting van) de Gebiedsvisie en meer informatie vindt u op op www.leiden.nl/energiepark 

Gebiedsvisie Energiepark vastgesteld door gemeenteraad

Aanmelden nieuwsbrief

Wil u onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan hier aan: