participatie Energiepark (om ons pand)

3 December 2018

energiepark_plattegrond.jpg

Het terrein rond de energiecentrale aan de Langegracht, inclusief het Stadsbouwhuis dat ernaast ligt, biedt unieke kansen om herontwikkeling van industrieel erfgoed te combineren met de ontwikkeling van groen, woningbouw en cultuur.  

De ambities van de gemeente voor de noordelijke rand van de binnenstad zijn fors. Hieronder valt de stimulering van het cultuurkwartier, de realisatie van het Singelpark en het activeren van het gemeentelijk, monumentale vastgoed ter plaatse.

In 2017 heeft de MBEG-groep een voorstel en een haalbaarheidsstudie gedaan voor de herontwikkeling van het totale complex van het Energiepark en het Scheltema-complex. Zij zien een event-aanpak voor zich cfm. de Westergasterreinen in Amsterdam.

In reactie hierop stelde het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk (NLB) een alternatieve invulling voor de herontwikkeling voor. Met meer woningen en bedrijven.

DENK MEE

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende belangen, ideeën, wensen en behoeftes voor het gebied, gaat de gemeente in gesprek met de wijk, de stadspartners en andere betrokkenen. Zie ook het Plan van Aanpak Participatie Herontwikkelproces Energiepark e.o. op deze pagina onder Downloads.

U kunt op verschillende manieren meedenken:

  • Bijeenkomst op woensdag 12 december van 19:00 tot 21:00 uur in Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we u meer over het gebied en het participatietraject. Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen en kunt u zich aanmelden voor de vervolgbijeenkomsten.
  • Straatinterviews. Medewerkers van de gemeente gaan de stad in om vragen te stellen.
  • Themabijeenkomst januari. Deelnemers gaan in groepjes in gesprek over verschillende thema’s.
  • Slotbijeenkomst.

Hier meer info

participatie Energiepark (om ons pand)

Aanmelden nieuwsbrief

Wil u onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan hier aan: