Unit-2 maakt uitgave over vluchtelingen

2 November 2017

STUV Leiden (www.stuv-leiden.nl) bestaat 20 jaar en daar moest een jubileum uitgave voor komen.  Ze vroegen Rob Overmeer (fotograaf en vormgever) en hij haalde er vervolgens 3 journalisten van UNit 2 bij om het te realiseren. 

Geen reden tot feest, wel een erg mooie uitgave  met 6 interviews met clienten. 

 STUV

img_8033.jpg

STUV ondersteunt vluchtelingen in de stad Leiden die zijn uitgeprocedeerd in hun asielprocedure. Vluchtelingen die wellicht toch nog kans maken op een definitief verblijf, bijvoorbeeld vanwege omstandigheden die om enigerlei reden niet naar voren zijn gekomen in de procedure. Maar ook vluchtelingen die niet zomaar terug naar het land van herkomst kunnen, bijvoorbeeld doordat het land van herkomst weigert mee te werken. Deze vluchtelingen hebben geen recht meer op verblijf in een asielzoekerscentrum en raken dan dakloos. Daarom voorziet STUV in (tijdelijke) noodopvang. In de praktijk betekent dit een dak boven het hoofd en een kleine voorziening in de kosten van levensonderhoud. Het voorkomt dat mensen op straat moeten leven en moeten bedelen. Daarnaast biedt STUV, afhankelijk van de situatie van de vluchteling, maatschappelijke en juridische begeleiding. Die begeleiding is gericht op mogelijke terugkeer of op het verkrijgen van een status.

 

Unit-2 maakt uitgave over vluchtelingen

Aanmelden nieuwsbrief

Wil u onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan hier aan: